De trots oet Amie. Jérôme Gelissen. Home. Nieuws. Biografie Discografie. De videoclips Contact Loco Shirts en Caps
Mister Loco Loco
MARY JANE                                                                                                               September 2012 1. Mary Jane (originele dialectversie) 2. Mary Jane (Duitse versie)  3. Mary Jane (Nederlandse versie)                                                                            4. Mary Jane (remix)       KOM EN ZING MET MIECH                                                                                        Juni 2012   1. Kom en zing mèt miech 2. De Allersjoenste 3. Diech bis veur miech nummer ein 4. Elke daag e bitsje sjoener BONUS: Mary Jane   ALTIED WEER E FEESKE                                                                                           Oktober 2011                                                                     1. Polonaise in de zaol 2. Es de maon dao bove lach 3. Es diech daan eve in dien han ins klaps   ZINGE IS MIEN LEVE                                                                                                    Juli 2011   1. Loco Loco 2. Es de roeze weer goon bleuje 3. Kós iech mer miljonair zien 4. Chica Bella 5. Miene gelöksdaag 6. Fiesta 7. Speul d'n accordeon 8. Kom lach ins estebleef BONUS: Nooit wil ik mijn pilsje kwijt (Nederlandse versie)   FEESTE MET JEROME                                                                                                 Jan 2011   1. Noets wèl iech mien pèlske kwiet 2. 't Is weer tied veur de polonaise 3. Mörrege kump alles good 4. Hei veul iech miech toes
IN AMIE                                                                                                                  December 2012 1 In Amie same met Vocal Group Mes Amie FEESTE IS MIEN LEVE                                                                                        December 2012 1 Iech daon venach ut leech wel oet                                                                                                                                  2 Kom en zing mèt miech                                                                                                                                                        3 Polonaise in de zaol                                                                                                                                                               4 Loco Loco                                                                                                                                                                                   5 Feeste in Mestreech                                                                                                                                                             6 Noets wèl iech mien pèlske kwiet                                                                                                                                   7 't Is weer tied veur de polonaise                                                                                                                                      8 Kos iech miech miljonair zien                                                                                                                                             9 Fees in Limburg (medley)                                                                                                                                                    10 Miene Gelöksdaag                                                                                                                                                               11 De Allersjoenste                                                                                                                                                                   12 Zinge, dat is ut sjoenste in mien leve                                                                                                                           13. Mörrege kump alles good                                                                                                                                                 14. Kom lach ins estebleef                                                                                                                                                       15. Mary Jane                                                                                                                                                                                16. Hei veul iech miech toes                                                                                                                                                    17. Es diech daan eve in dien han ins klaps                                                                                                                       18. Duitse Schlagermedley                                                                                                                                                      BONUS: In Amie (Met Vocal Group Mes Amie)                                                                                                              Vastelaovund aan de maaskant                                                                                   Oktober 2012 13 Doeg miech mer unne samba
Un Zomers Feeske                                                                                                   Mei    2013 1 Ramba Zamba Samba 2 Iech gaon weer feeste 3 1000 sterre Hotel 4 Mét Limburgse Meidskes 5 Kom mét naor Ibiza (duet met John Coenen) Bonus Loco Loco (Spaanse versie)
Feeste is mien leve 2                                                                                                       December 2013 1. Iech vier weer fees 2. Diech bis veur miech nummer ein 3. Kom mèt in de polonaise 4. Ramba Zamba Samba 5. Iech wèl diech noets mie kwiet 6. Elke daag bis diech e bitsje sjoener 7. Iech gaon weer feeste 8. Es de maon dao bove lach 9. Mèt Limburgse meidskes 10. Iech leef veur de meziek 11. 1000 Sterren Hotel 12. Es diech geis 13. Fiësta 14. Doeg miech mer unne samba 15. Speul d'n accordeon 16. Is dat feeske hei 17. Chica Bella 18. Es de roeze weer goon bleuje 19. Sja la la 20. Achter de wolleke sjijnt altied de zon
Mister Loco Loco
Jérôme Gelissen. De trots oet Amie. Home. Nieuws. Biografie Discografie. De videoclips Contact Loco Shirts en Caps